Modele contracte moldova

2019.2.17|未分類

6,1 “r. Orul” se obliă să finiseze serviciile la Care s-a obliat prin prezentul Contract şi anexele la acesta, nu mai târziu de Data de _. 6,2 la RELAŢIILE contractuale dintre Părţi se aplică dreptul Material al Republici Moldova. 6,3 Dacă conflictele ce vor apărea între Părţi, În legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul Contract, nu se vor soluţiona în baza negocierilor, se vor soluţiona ordinea prétţiilor. Termenul pentru a răspunde la prétţia înaintată este de _ _. 6,4 în cazul în Care prétţia a fost soluţionată parţial, în cazul refuzului de a o soluţiona sau în caz de nesoluţionare în Termen, partea Care a înaintat prétţia este în drept să se adreseze în instanţele judecătoreşti COMPETENTE ALE RM. 6,5 orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabilă doar Dacă a fost efectuată în formă scrisă şi semnată de către ambele Părţi. Acordurile adiţionale sunt părţi integrante ALE prezentului contrat. 6,6 prezentul Contract este întocmit în 2 (Două) exemplare originale, ambele în Limba română, câte unul pentru fiecare parte, Cu aceeaşi valoare Juridică. Model-contracte.com va ofera gratuit in SCOP éclairants contrat DIN peste 50 de Domenica de activitate. Sectienne “MODELE fratuite” va ofera Absolut GRATUIT modele de contracte, cereri, actiuni in Justitie si acte notariale: procuri, incheieri, certificari, declaratii si cereri uzuale de Care DVS.

va puteti folosi ori de cate ori activitatea zilnica v-o sollicita. Downloadati modelul necesar in format PDF sau personalizati-l prin simpla copiere a textului modelului intr-un document Word. > > > MODELE de contrat > Nou! Contrat de Comision > Nou! Contrat de antrepriza > Nou! Contrat-cadru Referitor la conditiile de utilizare a etichetei ecologice > Nou! Contrat de asociatiune in participatiune > Nou! Contrat de calificare PROFESIONALA > Nou! Contrat de garantie materiala > Nou! Contrat de exclusivitate > Nou! Contrat de administrare > Nou! Contrat de ucenicie la locul de munca > Nou! Contrat de Consulting-ingénierie > Nou! Contractul de locatiune > Nou! Contractul de Credit bancar > Nou! Contractul de Asigurare > Nou! Contrat de Leasing > Nou! Contrat de vanzare-cumparare Comerciala > Nou! Contrat de editare > Nou! Contractul de mandat Comercial > Nou! Contrat de consignatie > Nou! Contrat de troc > Nou! Contrat de Asistenta FINANCIARĂ > Nou! Contrat de agentie Comerciala > Nou! Contrat de Asistenta FINANCIARĂ > Nou! Contrat de Asigurare sociala > Nou! Contrat de novatiune > Nou! Regulament de organizare si functionare a comunitara de aplicare si monitorizare la nivel national > Nou! Decizia de numire a comunitara de cercetare disciplinara prealabila > Nou! Contrat de confidentialitate > Nou! Contrat de Asistenta Juridica > Nou! Proces-verbal de constituire a Sindicatului (…) * Nou! Proces-verbal privind Alegerea reprezentantilor salariatilor > Nou! Contrat colectiv de munca la nivel de Unitate > Contract de locatie de Gestiune > contrat individuel de munca (PE durata determinata)-modèle > ACORD de Cooperare TEHNICA (joint-venture)-obligatia de colaborare > contrat de mandat-modèle > contrat de sponsorizare-modèle > Antecontract de vanzare-cumparare > contrat de Comision-modèle > contrat de concesiune-modèle 7,1. Părţile sunt disculper de răspundere pentru neexecutarea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale, Dacă o astfel de neexecutare a survenit în urma unui eveniment excepţional, forţă majoră, Care se incluent dar nu se limitează la: incendiu, inundaţie, cutremure de pământ, războaie, actelor sau acţiunilor organelor de conducere şi administrare a Republicii Moldova, Altor Evenimente excepţionale, imprevizibile sau inevitabile. 7.2.


カテゴリ

  • カテゴリーなし

最新記事

ページの先頭へ戻る